Partners en Netwerken

Samen met vijf andere NGO’s behoort HIRDA tot de Impact Alliantie onder leiding van Oxfam Novib. In samenwerking met Butterfly Works, SOMO, 1% Club en Fairfood gaan we de strijd aan tegen armoede met innovatieve methodes, waaronder web 2.0 middelen.

UNICEF Somalië

UNICEF Somalia richt zich op het vergroten van de overlevingskansen van kinderen met behulp van programma’s op het gebied van gezondheid, voeding, water- en sanitaire voorzieningen, hygiëne, basisonderwijs en ontwikkeling.

HIRDA startte de partnerschap met UNICEF Somalië in 2003. Samen coördineerden de organisaties de PFE Mentors, NFE Mentors en CEC Mobilizers, die in de provincie Gedo school kits distribueerden. Daarnaast biedt UNICEF Somalië hulp aan lokale gemeenschappen bij het starten van een programma ter verbetering van de school en onderwijs. Door de krachten te bundelen hebben HIRDA en UNICEF Somalië, de kwaliteit van onderwijzers en schooldirecteuren sterk verbeterd, met als resultaat dat de ouders en de gemeenschap het belang van goed onderwijs inzagen.

Oxfam Novib

Oxfam Novib strijd samen met mensen, organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

De samenwerking tussen HIRDA en Oxfam Novib begon in 1999. De partners richtten zich op het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg in Somalië. Bovendien ontvangt HIRDA financiële steun van Oxfam Novib; in eerste instantie op jaarbasis, maar sinds 2005 is dit financieringstermijn uitgebreid tot om de drie jaar.

Eureko Achmea Foundation

Achmea doneert een half procent van de totale winst aan het Eureko Achmea Foundation dat geselecteerde liefdadigheidsorganisaties steunt. HIRDA is trots om een van de gelukkige NGOs te mogen zijn die gefinancierd wordt. Dit geld gaat naar het schoolhygiëneproject (link), waarbij sanitaire voorzieningen in schoolgebouwen worden geplaatst of verbeterd.

Bidnetwerk

Bidnetwerk helpt startende ondernemers bij het opzetten, uitbreiden en financieren van hun bedrijf op de economisch groeiende markten.

Somali Relief Fund

Het Somali Relief Fund (SRF) levert noodhulp aan slachtoffers en vluchtelingen van noodrampen en conflicten. De samenwerking gaat terug naar 2002, toen SRF besloot HIRDA’s waterproject financieel te steunen. Vervolgens zette SRF de uitbreiding en het onderhoud van de watervoorziening voort. Naast watervoorzieningen, werken HIRDA en SRF ook samen op het gebied van basisonderwijs, noodhulp, fondsenwerving en het stimuleren van lokale gemeenschappen. De bouw van een gezondheidskliniek is mogelijk gemaakt door de financiële steun van SFR. De partners hebben een noodhulpfonds geopend om mensen tijdens natuurrampen, zoals langdurige droogte of overstromingen te helpen.

International Fund for Agricultural Development

Internationaal Fund for Agricultural Development (IFAD) spant zich in voor een hoger inkomen en voedselveiligheid voor de mensen in rurale gebieden in ontwikkelingslanden.

IFAD helpt HIRDA bij het project ‘Banking groceries: Remittance transmission to rural areas’. Het doel van dit project is  het mogelijk maken van goedkope en efficiënte manieren om de financiële steun van familie uit het buitenland te kunnen ontvangen, zonder naar een stad af te moeten reizen in rurale gebieden. In drie dorpen in de provincie Gedo heeft IFAD samen met HIRDA het mogelijk gemaakt de remittances voor de inwoners veilig en snel af te kunnen halen in bepaalde dorpswinkels.

Comic Relief UK

Comic Relief is een liefdadigheidsorganisatie gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, die een rechtvaardige wereld zonder armoede nastreeft. Hun missie is om met behulp van entertainment voor een positieve verandering te zorgen.

International Development and Relief Foundation

International Development and Relief Foundation (IDRF) is een Canadese NGO die met behulp van noodhulp- en participerende ontwikkelingsprogramma’s de kwetsbare mensen in de wereld probeert te helpen.

Adar Foundation

De Adar Foundation biedt diensten en steun aan Somalische diaspora gevestigd in de Verenigde Staten en daarbuiten.

American Relief Agency for Horn of Africa’s

American Relief for Horn of Africa (ARAHA) streeft ernaar het economisch en sociaal welzijn van Oost-Afrikaanse migranten in de staat Minnesota (in de Verenigde Staten), zowel als die van inwoners uit de Hoorn van Afrika, te verbeteren. ARAHA biedt voedsel en onderdak aan mensen die gertroffen zijn door een natuurramp of conflict.

Het project ‘Weerbaar door Sport’ (link) wordt door de volgende fondsen gesteund:

(Waarbij de integratie van jonge Somalische vluchtelingen in Nederland wordt bevorderd door middel van voetbal)

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is een nationaal fonds dat projecten steunt op het gebied van sociale cohesie en maatschappelijke participatie.

Skanfonds

Skanfonds geeft kwetsbare mensen de kans om te participeren in de maatschappij met als doel de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren.

VSB

Het VSB fonds streeft naar een samenleving waarin iedereen participeert en waar elk individu erkenning vindt, zichzelf kan ontwikkelen en deel uitmaakt van een groter geheel.

Maagdenhuis

Het Maagdenhuis is een fonds uit Amsterdam dat maatschappelijke initiatieven ondersteunt.

Sitemap | Copyright Hirda.org 1998 - 2021