Moeder & kind gezondheidscentra

Locatie:

Omgeving van Bardera en Baledhawo, Gedo regio

Doel:

Het bieden van directe medische zorg voor vrouwen en kinderen.

Resultaten:

  • Verwezenlijken van 5 Moeder & Kind Gezondheidscetra

  • Het oprichten van 20 gezondheidsposten in plattelandsgebieden

  • Meer dan 65.000 mensen hebben dankzij dit project toegang tot gezondheidszorg

Partners:

UNICEF

hirda_mch_10.jpg

De Moeder  & Kind Gezondheidscentra bieden directe medische zorg aan vrouwen en kinderen. HIRDA heeft sinds 2008 verschillende centra in de omgeving van Bardera en Baledhawo en Gedo regio opgericht. De Moeder & Kind Gezondheidscentra creëren toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen tot de leeftijd van vijf jaar, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.

Er liggen twee centra in het oosten en westen van de stad Bardera en drie centra in de omliggende dorpen. Om de mensen in de afgelegen landelijke gebieden te bereiken, heeft HIRDA binnen een straal van 140 kilometer van de Moeder & Kind Gezondheidscentra twintig Outdoor Gezondheidskampen gebouwd. Dit geeft de medische staf de mogelijkheid om binnen een redelijke tijd gezondheidszorg te bieden aan mensen die niet in staat zijn om zelf de centra te bereiken. De Outdoor Gezondheidskampen en Moeder & Kind Gezondheidscentra zijn in de meeste plaatsen de enige beschikbare gezondheidszorgvoorzieningen. Deze gezondheidsfaciliteiten hebben ervoor gezorgd dat meer dan 65.000 mensen toegang hebben tot gezondheidszorg. De belangrijkste diensten van de Moeder & Kind Gezondheidscentra omvatten: kinderimmunisatie (vaccinaties), pre - en postnatale zorg en het Aanvullende Voedingsprogramma. Vrouwen worden daarbij geïnformeerd over kwesties aangaande de gezondheidszorg, elementaire hygiëne, besmettelijke ziektes, voeding en Vrouwelijke Genitale Verminking. Op de Moeder & Kind Gezondheidscentra werken volledig opgeleide verpleegkundigen. Traditionele vroedvrouwen assisteren deze verpleegkundigen in de dagelijkse activiteiten en het beheren van de verloskamers.

 

Sitemap | Copyright Hirda.org 1998 - 2021