Betrokkenheid van Diaspora

Opgericht door leden van de Somalische diaspora, benadrukt HIRDA de belangrijke rol van de diaspora in de verdere ontwikkeling van Somalië en de regio Hoorn van Afrika. De diaspora speelt een belangrijke economische en sociale rol. Leden van de Somalische diaspora bezitten de nodige kennis over de cultuur, sociale structuur en taal. Daaorm kunnen zij een hoofdrol spelen in de effectiviteit van hulp. Een uitdaging is het verminderen van de nog steeds aanwezige vijandigheid binnen de Somalische diaspora en om (nieuwe) leden betrokken te houden in het ontwikkelen van Somalië en de Somalische samenlevingen in Oost-Afrika. Binnen deze context onderneemt HIRDA actie op verschillende fronten:

  • Het omkeren van de braindrain in “braingain”;
  • Vergroten van financiële en sociale afdrachten;
  • Vermeerderen van transacties door migranten en hun familie in Oost-Afrika te trainen, en daarmee hun financiële kennis te vergroten;
  • Het verzekeren van een groeiende interesse voor migratie en ontwikkelingskwesties;
  • Verminderen van de destructieve houding en verdeeldheid tussen Somalische samenlevingen en NGO’s door het opzetten van bewustwordingscampagnes.

 

 

Sitemap | Copyright Hirda.org 1998 - 2021