Trainen van docenten

Location:

Gedo, Gelgaduud and lower Jubba

Aim:             

To address gaps in the skills of teachers and school managers and to enhance the quality of education in general

Results:

In the period 2008-2010 HIRDA trained 500 teachers.

From 2011-2015 HIRDA has been (and will be) training 50 teachers yearly.

Partners:

UNICEF and IMPACT Alliance (MFSII)

hirda_education_4.jpg

Wegens de onveilige en onstabiele situatie sinds de val van de regering in 1991, kent Somalie een tekort aan professionele onderwijzers. Een gevolg is dat het onderwijssysteem ernstig achteruit is gegaan. Door training te bieden aan docenten ziet HIRDA kans om de kwaliteit van het onderwijs in Somalië te verhogen. Het doel is om de kennis en vaardigheden van de docenten te vergroten, zodat kennis en ervaring op een betere wijze aan kinderen worden overgedragen. Een ander doel is om een poule samen te stellen van getrainde onderwijzers die advies bieden aan andere leraren over leermethodes en hoe het kind in de les centraal te stellen.

HIRDA heeft onderzocht in welke aspecten de onderwijzers getraind moeten worden, en de uitkomsten zijn vervolgens in de trainingsprogramma’s opgenomen. Sinds 2001 geven we de training aan ongeveer 70 docenten per jaar. Met name docenten en Community Education Committees (CEC’s) van 32 HIRDA scholen in Gedo, Gelgaduud en Zuid-Jubba behoorden tot de doelgroep van het project. In de periode van 2008 tot en met 2010 heeft HIRDA de training geboden aan 500 docenten die werkzaam waren op een dorpsschool of een Koraanse school of een van de scholen die tot HIRDA’s schoolnetwerk behoren.


You must install Adobe Flash to view this content.
Sitemap | Copyright Hirda.org 1998 - 2021